Koulutukset

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja sen kehittä:mistä: yhdessä: koulutetun työnohjaajan kanssa.

Minulla on tuplakoulutus: olen valmistunut työnohjaajaksi Jyvä:skylä:n Yliopistosta ja myöhemmin valmistuin myös johdon coach ja esimiesten työnohjaajaksi.

Tapaamisia on 2-4 viikon vä:lein, 1h-1,5h kerrallaan. Työnohjaus on tä:ysin luottamuksellista eli olen vaitiolovelvollinen asiakkaan ja työyhteisön asioista. Työnohjaus on prosessi, jossa selkiytetä:ä:n työhön, työrooliin ja työyhteisöön liittyviä: kysymyksiä: kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus on ammatillista kasvua ja kehitystä: tukevaa toimintaa. Työnohjaus sopii jokaiselle, luontevaksi osaksi työntekemistä:.

TYÖNOHJAUKSEN TEEMOJA:

Ajanhallinta
Työhyvinvoinnin vahvistaminen
Stressinhallinta ja rentoutuminen
Perustehtä:vä:n kirkastaminen ja työn rajaaminen
Omat vahvuudet ja osaaminen
Työn ja muun elä:mä:n yhteensovittaminen

Tutkimusten mukaan TYÖNOHJAUS :
Parantaa työn laatua ja tuloksellisuutta
Vahvistaa työntekijä:n ammatillista identiteettiä:
Työssä: jaksaminen paranee ja työhyvinvointi vahvistuu

Ota yhteyttä:, palvelen mielellä:ni!
Ystä:vä:llisin terveisin
Meeri

 


Meeri Ruohonen
Henkilöstövalmentaja
www.podeste.net
meeri.ruohonen(at)podeste.net
gsm. +358 40 539 6160

Podeste on italiankieltä. Podeste on lepotaso, tasanne, joka katkaisee porrashuoneen porrassyöksyt. Uskon, että pysähtyminen, kohtaaminen ja etäisyyden ottaminen selkiyttävät ajatuksia. Yhteistyöllä löydetään uusia näkökulmia, jotka jäsentävät työn tekemistä sekä kirkastavat omaa ja organisaation perustehtävää.
Meeri Ruohonen Henkilöstövalmentaja, NLP Trainer, CSLE Johdon työnohjaaja, Draamapedagogi