Minun missioni

Minun missioni

Minä työnohjaajana, coachina, kouluttajana

Työtapani on dialoginen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Uskon kokemukselliseen oppimiseen ja siihen, että meillä kaikilla on jo olemassa kaikki ne voimavarat ja viisaus mitä tarvitsemme elämään ja varsinkin työelämään.

Periaatteeni on asiakasta arvostava, kunnioittava ja asiakkaan tarpeista lähtevä tapa toimia. Työssäni noudatan täydellistä vaitiolovelvollisuutta asiakkaan ja organisaation asioiden suhteen.

Meeri


"Oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely" (Platon)

- Ajattelen, että työtä voidaan kehittää vain kehittämällä työntekijöitä. Vuorovaikutustaitoja ja viestintää parantamalla organisaation strategia jalkautuu sujuvammin yksittäisen työntekijän arkiseen työntekoon.

- Viestin merkitys on sen saama palaute! Uskon että, työyhteisöön saadaan lisää toimivuutta vuorovaikutustaitoja kehittämällä.

- Uskon uusiin alkuihin! Elämässä ei ole epäonnistumisia, on vain palautetta...ja palaute on tarkoitettu tutkittavaksi - ei uskottavaksi... eli jos jokin työskentelytapa ei toimi... ei toimi ... ei vieläkään toimi ... kannattaa tehdä jotain toisin!

- Uskon, että tässä muutosten ajassa meidän on opittava nostamaan luja preesens kaikkia menneen ja tulevan ajan hälinöitä vastaan. Läsnäolon taito tässä hetkessä, tuo työn tekemiseen tehokkuutta ja vahvistaa kokonaisvaltaista työhyvinvointia mm. vähentämällä stressiä.

Läsnäolon taito tekee hyvää sekä mielelle että keholle!

 

Ota yhteyttä, palvelen mielelläni!

 

 

Meeri Ruohonen
Henkilöstövalmentaja
www.podeste.net
meeri.ruohonen(at)podeste.net
gsm. +358 40 539 6160

Podeste on italiankieltä. Podeste on lepotaso, tasanne, joka katkaisee porrashuoneen porrassyöksyt. Uskon, että pysähtyminen, kohtaaminen ja etäisyyden ottaminen selkiyttävät ajatuksia. Yhteistyöllä löydetään uusia näkökulmia, jotka jäsentävät työn tekemistä sekä kirkastavat omaa ja organisaation perustehtävää.
Meeri Ruohonen Henkilöstövalmentaja, NLP Trainer, CSLE Johdon työnohjaaja, Draamapedagogi