Mitä on NLP?

Mitä on NLP?

NLP eli neurolingvistinen prosessointi on ajattelutapa, tutkimussuuntaus - ja joukko työvälineitä joiden avulla sinun on helpompi päästä hyviin tuloksiin siinä mitä teet.
NLP auttaa tunnistamaan omia toimintatapoja.
NLP auttaa sinua ymmärtämään vuorovaikutustilanteita ja olemaan niissä parhaimmillasi
NLP:n menetelmiä käyttäen luot hyvän kontaktin toisiin ihmisiin.
NLP:n avulla voit sekä tutkia että muuttaa omaa kokemustasi.
NLP on eräänlainen ihmismielen käyttöohje.
NLP:n avulla tutkimme sitä, miten käsittelemme kuulemaamme, näkemäämme, tuntemaamme ja muistamaamme tietoa.
NLP:n avulla voit käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta tai kehon liikettä siirtyäksesi mielentilasta toiseen tai luodaksesi uudenlaisen suhtautumisen työhösi, ihmissuhteisiin tai vaikka koko elämään.


MITÄ NEUROLINGVISTINEN PROSESSOINTI TARKOITTAA?


N = neuro
Ihmisen käyttäyminen perustuu viiden aistijärjestemän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien (mielikuvat, sisäiset tuntemukset, kuvitellut äänet, hajuihin, makuihin liittyvät mielteet) toimintana. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja fysiologia vaikuttaa ajatuksiin.

L = lingvistinen
Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne., joka on kielen kaltainen. Myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P = prosessointi
NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa tarkentaa omia tavoitteitaan, motivoitua omiin päämääriin ja löytää uusia näkökulmia asioille.

NLP olettaa, että ihmisen mieli ja ruumis ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja että toisen avulla voidaan vaikuttaa toiseen. Arkielämästä on tuttua esimerkiksi se, jos verensokeriarvot ovat alhaiset, ajattelu on hidasta. Toisaalta ajatukset voivat saada aikaa ruumiillisia muutoksia. Ajattele esimerkiksi jotain miellyttävää, joka on joskus saanut sinut punastumaan. Mitä enemmän ajattelet tuota asiaa, sitä todennäköisemmin punastut uudelleen sitä ajatellessasi.

Meeri Ruohonen
Henkilöstövalmentaja
www.podeste.net
meeri.ruohonen(at)podeste.net
gsm. +358 40 539 6160

Podeste on italiankieltä. Podeste on lepotaso, tasanne, joka katkaisee porrashuoneen porrassyöksyt. Uskon, että pysähtyminen, kohtaaminen ja etäisyyden ottaminen selkiyttävät ajatuksia. Yhteistyöllä löydetään uusia näkökulmia, jotka jäsentävät työn tekemistä sekä kirkastavat omaa ja organisaation perustehtävää.
Meeri Ruohonen Henkilöstövalmentaja, NLP Trainer, CSLE Johdon työnohjaaja, Draamapedagogi