Mitä on improvisaatio?

Mitä on improvisaatio?

Improvisaatio on tässä ja nyt tapahtuvaa tomintaa, jossa ei ole ennalta sovittua käsikirjoitusta.

Teatteri-improvisaatiossa näyttelijät luovat kohtauksen täysin spontaanisti vain heittäytymällä tilanteeseen...tarinan kulku on kaikille yllätys.

Koulutuksissani minä määrittelen improvisaation ns. arkipäivän improtaidoksi: meillä ei ole arjessakaan valmiita käsikirjoituksia kun keskustelemme ystävän tai työtoverin kanssa. Ajattelen, että meillä on jo olemassa tarvittava taito improvisoida eli reagoida toisen henkilön puheeseen tai tekoon. Vuorovaikutus perustuu paljolti improvisaatioon.

Koulutuksissa tutkimme yhdessä erilaisia vuorovaikutustilanteita improvisaatio-harjoituksilla. Niiden avulla on mahdollista kehittää mm. keskittymiskykyä, kuunteluntaitoa, sujuvaa vuorovaikutusta ja statuskäyttäytymistä...

Kurssipalautteiden mukaan improvisaatio on yksi hauskimmista oppimisen alueista.Meeri Ruohonen
Henkilöstövalmentaja
www.podeste.net
meeri.ruohonen(at)podeste.net
gsm. +358 40 539 6160

Podeste on italiankieltä. Podeste on lepotaso, tasanne, joka katkaisee porrashuoneen porrassyöksyt. Uskon, että pysähtyminen, kohtaaminen ja etäisyyden ottaminen selkiyttävät ajatuksia. Yhteistyöllä löydetään uusia näkökulmia, jotka jäsentävät työn tekemistä sekä kirkastavat omaa ja organisaation perustehtävää.
Meeri Ruohonen Henkilöstövalmentaja, NLP Trainer, CSLE Johdon työnohjaaja, Draamapedagogi